Lista Polskich bohaterów

popiersie-jozef-piłsudski

Bohater nie jest celebrytą, który znany jest głównie z tego, że jest znany. Sława bohatera nie bierze się z pustych słów, ani z pozerskiego wyglądu lecz jest wynikiem jego czynów określanych jako odważne i pełne poświęcenia. Poza tym nikt bohaterem nie może nazwać siebie samego bez narażenia się na śmieszność. Miano bohatera zyskuje się od innych, jako wyraz wdzięczności i podziwu dla swojej działalności.

Bohater jest wzorem do naśladowania, przykładem niezwykłych zalet charakteru. Niejednokrotnie jego bohaterskie czyny upamiętniane są w pieśniach, utworach literackich, a także obrazach i rzeźbach. Poniższa lista polskich bohaterów przedstawia postacie historyczne, które zasłużyły się Polsce i Polakom na przestrzeni wieków. Bohaterowi ci mogą różnić się charakterami, mieć odmienne poglądy czy upodobania, jednak łączy ich wszystkich jedno wielkie serce dla ojczyzny i rodaków.

Królowie

Członkowie dynastii królewskich, już z racji swego urodzenia mają zapewnione miejsce w historii. Jednakże nie wszyscy potrafili właściwie wykorzystać nadaną im przez los rolę. Tak też było z królami polskimi wybieranymi w drodze elekcji; nie wszyscy wykonywali swe obowiązki głowy państwa z równym zaangażowaniem, nie każdemu też starczyło hartu ducha, by przezwyciężyć przeszkody i poprowadzić naród i kraj ku lepszej przyszłości.

Na szczęście mieliśmy też w naszej historii wielu światłych i mężnych władców, którzy stawali w obronie ojczyzny i rodaków broniąc ich przed wrogami oraz umacniając granice, a także sprawnie i sprawiedliwie zarządzali państwem służąc dobrobytowi jego mieszkańców. Z całą pewnością takich królów należy uznać na polskich bohaterów:

Mieszko I (ok 922-992),

Bolesław Chrobry (967-1025),

Kazimierz Odnowiciel (1016-1058),

Bolesław Śmiały (1058-1079),

Bolesław Krzywousty (1102-1138),

Władysław Łokietek (1306-1333),

Kazimierz Wielki (1333-1370),

Królowa Jadwiga (1373/74-1399),

Władysław Jagiełło (1386-1434),

Kazimierz Jagiellończyk (1447-1492),

Zygmunt Stary (1506-1548),

Stefan Batory (1575-1586),

Jan III Sobieski (1674-1696).

Dowódcy i żołnierze

Wojna stawia przed ludźmi wiele wyzwań. W obliczu zagrożenia możliwych do przyjęcia jest mnóstwo postaw, od ucieczki, przez ukrywanie się, aż po podjęcie walki z wrogiem. Na liście polskich bohaterów nie może zabraknąć wojowników, które chwytając za broń w imię ojczyzny niejednokrotnie musieli ponieść dla niej największą ofiarę, ofiarę swojego życia. Wszyscy oni, od hetmanów po szeregowych żołnierzy zasługują na naszą pamięć:

Zawisza Czarny (ok. 1370-1428),

Stefan Żółkiewski (1547-1620),

Stefan Czarnecki (1599-1665),

Kazimierz Pułaski (1745-1779),

Tadeusz Kościuszko (1746-1817),

Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818),

Józef Poniatowski (1763-1813),

Józef Bem (1794-1850),

Piotr Wysocki (1797-1875),

Emilia Plater (1806-1831)

Władysław Sikorski (1881-1943)

Władysław Anders (1892-1970)

Stanisław Sosabowski (1892-1967),

Witold Pilecki (1901-1948),

Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” (1910-1951),

Jan Nowak Jeziorański (1914-2005),

Tadeusz Zawadzki „Zośka” (1921-1943),

Danka Sedzikówka „Inka” (1928-1946),

Cichociemni,

Orlęta Lwowskie,

Ofiary Katynia,

Zdobywcy Monte Cassino,

Żołnierze Wyklęci.

Politycy

Uprawianie polityki zakłada poświęcenie się sprawom swojej społeczności lub całego narodu. Są jednak i tacy politycy, którzy zajmują ważne stanowiska w państwie z bardziej przyziemnych pobudek, szukając w nich korzyści majątkowych i przywilejów, możliwości załatwienia własnych interesów, czy też sławy i poklasku. Być może osiągną oni w ten sposób swoje cele polityczne, ale bohaterami nigdy nie powinni być nazywani. Na miano to zasługują jedynie tacy politycy, którzy umieli przedłożyć dobro ojczyzna nad własne dobro:

Jan Zamoyski (1542-1605),

Tadeusz Reytan (1742-1780),

Hugo Kołłątaj (1750-1812),

Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861),

Roman Dmowski (1864-1939),

Józef Piłsudski (1867-1935),

Wincenty Witos (1874-1945),

Polscy działacze plebiscytowi na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz Powiślu,

Rząd RP na uchodźstwie,

Działacze Państwa Podziemnego,

Działacze opozycji antykomunistycznej.

Duchowni

Wyjątkowość roli duchownych w społeczeństwie polega na podtrzymywaniu w ludziach wiary. Stąd konieczność dawania świadectwa, która mogła w wielu przypadkach prowadzić do utożsamiania się z głoszonymi ideami. Wielu z duchownych stawało się męczennikami za sprawy własnego narodu. Uznawani są oni nie tylko za zasłużonych dla Kościoła, błogosławionych lub świętych kościelnych, ale także za polskich bohaterów.

o. Andrzej Bobola (1591-1657),

Piotr Skarga (1536-1612),

Ignacy Krasicki (1735-1801),

święty Brat Albert (1845-1916),

Adam Stefan Sapieha (1867-1951),

ks. Ignacy Skorupka (1893-1920),

święty Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941),

Stefan Wyszyński (1901-1981),

ks. Władysław Bukowiński (1904-1974),

s. Faustyna Kowalska (1905-1938),

święty Jan Paweł II (1920-2005),

błogosławiony Jerzy Popiełuszko (1947-1984)

Artyści

Choć ich życiowym celem jest wyrażanie siebie poprzez sztukę, to jednak wielu z nich robiło to z korzyścią dla dobra wspólnego. W twórczości tych artystów sprawy narodu i ojczyzny zajmują ważną rolę. Przede wszystkim opiewają piękno naszego kraju, wyrażają podziw dla jego historii i przez to rozsławiają go na cały świat. W trudnych czasach ich słowa, muzyka, obrazy i rzeźby niosły pociechę rodakom, a także stanowiły inspirację do działań dla dobra ojczyzny.

Jan Kochanowski (1530-1584),

Mikołaj Rej (1505-1569),

Aleksander Fredro (1793-1876),

Adam Mickiewicz (1798-1855),

Juliusz Słowacki (1809-1849),

Fryderyk Chopin (1810-1849),

Stanisław Moniuszko (1819-1872),

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883),

Jan Matejko (1838-1893),

Eliza Orzeszkowa (1841-1910),

Maria Konopnicka (1842-1910),

Henryk Sienkiewicz (1846-1916),

Bolesław Prus (1847-1912),

Joseph Conrad Korzeniowski (1857-1924),

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941),

Stefan Żeromski (1864-1925),

Władysław Reymont (1867-1925),

Stanisław Wyspiański (1869-1907),

Feliks Nowowiejski (1877-1946),

Karol Szymanowski (1882-1937),

Eugeniusz Bodo (1899-1943),

Jan Kiepura (1902-1966)

Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944).

Naukowcy

Skupieni na badanach laboratoryjnych, piszący naukowe rozprawy lub dyskutujący z autorytetami w swoich dziedzinach, nie zapominali o swoich obowiązkach wobec ojczyzny. Czynnie walczyli w obronie kraju, uprawiali politykę, występowali w polskich sprawach na arenie międzynarodowej, głosowali i deklarowali patriotyzm. Wielu z nich poprzez dokonania naukowe i wkład w postęp techniczny rozsławiało imię Polski za granicą.

Mikołaj Kopernik (1473-1543),

Ignacy Domeyko (1802-1889),

Ignacy Łukasiewicz (1822-1882),

Wojciech Kętrzyński (1838-1918),

Adam Ostaszewski (1860-1934)

Maria Curie-Skłodowska (1867-1934),

Jan Szczepanik (1872-1926)

Jan Czochralski (1885-1953),

Stefan Bryła (1886-1943),

Tadeusz Tański (1892-1941),

Matematycy, którzy złamali szyfr Enigma.

Zwyczajni – niezwyczajni

Bohaterem narodowym może zostać nie tylko ktoś o wybitnych zdolnościach, wysokiej randze społecznej albo osoba wytrwale dążąca do odniesienia sukcesu w danej dziedzinie. Niezwykłe akty bohaterstwa zdarzają się także zwykłym ludziom. Poniższa lista prezentuje postacie, które udowodniły, że jednostka jest w stanie przezwyciężyć system w słusznej sprawie, a swoją postawą uratować albo wspomóc wiele istnień.

Michał Drzymała (1857-1937),

Żwirko i Wigura; Franciszek Żwirko (1895-1932) i Stanisław Wigura (1903-1932).

Irena Sendlerowa (1910-2008),

Wiktoria i Józef Ulmowie (1912-1944, 1900-1944),

Zbyszek Godlewski (Janek Wiśniewski) (1952-1970).

Przedstawiona powyżej lista polskich bohaterów nie jest ani kompletna, ani skończona. Powinniśmy być świadomi, że historia Polski nie jest jeszcze w pełni odkryta, ale też, że z każdym dniem pisze się dalej. Bohaterów zatem będzie nam stale przybywać.

Pamięć polskich bohaterów możemy uczcić wczytując się w ich życiorysy, a także otaczając się gadżetami i koszulkami patriotycznymi z ich podobiznami.

Źródła: „Kto rządził Polską” A. Szwarc, M. Urbański, P. Wieczorkiewicz, wikipedia.pl

Powiązane historycznie artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

X