Powstanie Warszawskie

Rzeź Woli – tak Niemcy “oczyszczali” Warszawę z ludności cywilnej “Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy” – brzmiał rozkaz wydany przez Hitlera po wybuchu Powstania Warszawskiego. Od 40 do 60 tysięcy mieszkańców warszawskiej Woli […]

Czytaj więcej
Antykomunizm
antykomunizm plakat trocki

Jeśli widzieć politykę jako platformę ścierania się przeciwstawnych sił, każdemu poglądowi, doktrynie lub programowi można przyporządkować jego antytezę. W ten sposób jednej z największych ideologii XX wieku, komunizmowi przeciwstawia się antykomunizm, choć w zamyśle jego twórców Marksa i Engelsa miał on być jedyną, słuszną drogą do uszczęśliwienia wszystkich ludzi. Miało to nastąpić poprzez zbudowanie społeczeństwa […]

Czytaj więcej
Rzeź w stolicy – powstanie warszawskie
Wieżowiec Prudential Powstanie Warszawskie - 1944

Powstanie warszawskie to najbardziej krwawy zryw Polaków w walce o wolność. Wielu kwestionuje jego sens. Poświęcenie jakie miało miejsce latem 1944 roku trudno jest wyrazić w słowach. Wydarzenia te przeszły do historii jako wyraz wielkiego heroizmu i oddania Polsce. Wybuch powstania Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Siły powstańcze były dość dobrze zorganizowane, a w […]

Czytaj więcej
Powstanie listopadowe – zryw ku wolności
Bitwa o stoczek 1831 - powstanie listopadowe

Historia wielokrotnie pokazała, że Polacy są narodem, który nie potrafi żyć w niewoli. Każde momenty w historii, kiedy to Polak był pozbawiany suwerenności kończyły się mniej lub bardziej udanymi próbami odzyskania wolności. Powstanie listopadowe to jeden z takich zrywów ku wolności, który niestety zakończył się niepowodzeniem. Niepowodzenie to jest jednak niezwykle ważne w walce o wolność […]

Czytaj więcej
Powstanie styczniowe – upadek, który wzmacnia
powstanie styczniowe obraz artur grottger 1864

Drugim wielkim zrywem przeciwko zaborcy – carskiej Rosji – w XIX wieku było powstanie styczniowe. Jednocześnie było to największe powstanie narodowe. Uciemiężony naród polski marzył o wolności. Od niemal wieku pozostawał pod panowaniem państw zaborczych. Sytuacja, w jakiej żyli Polacy była już nie do zniesienia i po nieudanym powstaniu listopadowym postanowiono podjąć kolejną próbę odzyskania wolności i […]

Czytaj więcej
X