Powstanie Warszawskie

Rzeź Woli – tak Niemcy “oczyszczali” Warszawę z ludności cywilnej “Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy” – brzmiał rozkaz wydany przez Hitlera po wybuchu Powstania Warszawskiego. Od 40 do 60 tysięcy mieszkańców warszawskiej Woli […]

Czytaj więcej
Lista Polskich bohaterów
popiersie-jozef-piłsudski

Bohater nie jest celebrytą, który znany jest głównie z tego, że jest znany. Sława bohatera nie bierze się z pustych słów, ani z pozerskiego wyglądu lecz jest wynikiem jego czynów określanych jako odważne i pełne poświęcenia. Poza tym nikt bohaterem nie może nazwać siebie samego bez narażenia się na śmieszność. Miano bohatera zyskuje się od […]

Czytaj więcej
Patriotyzm
Patriotyzm Polska Flaga

Patriotyzm to miłości do ojczyzny. Można się zastanawiać, czy z miłością do ojczyzny przychodzimy na świat, czy też uczymy się jej dopiero dorastając? A jeśli już poczujemy ją w sercu, to do jakich postaw i czynów nas skłania? Czy wystarczy nam, że będziemy szanować symbole państwowe, tradycje regionu oraz język polski i kulturę, czy też […]

Czytaj więcej
Antykomunizm
antykomunizm plakat trocki

Jeśli widzieć politykę jako platformę ścierania się przeciwstawnych sił, każdemu poglądowi, doktrynie lub programowi można przyporządkować jego antytezę. W ten sposób jednej z największych ideologii XX wieku, komunizmowi przeciwstawia się antykomunizm, choć w zamyśle jego twórców Marksa i Engelsa miał on być jedyną, słuszną drogą do uszczęśliwienia wszystkich ludzi. Miało to nastąpić poprzez zbudowanie społeczeństwa […]

Czytaj więcej
Królowie Polscy

Kiedy myślimy o historii Polski, zazwyczaj przychodzą nam do głowy sylwetki naszych królów, znane nam między innymi z obrazów Matejki. Dzieje się tak dlatego, że wiedza historyczna, jaką przekazuje się nam w szkołach jest w głównej mierze oparta na opisie rządów kolejnych dynastii, ustanawianych przez nich praw i prowadzonych wojen w początkowym okresie skwapliwie dokonywanym […]

Czytaj więcej
X